ใช้สิทธิคนละครึ่ง 38 ล้านคนกระจาย 3.9 หมื่นล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า

การใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3, โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 วันที่ 1 ก.ย.-16 ต.ค. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการ 38.21 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 39,681 ล้านบาท

“เมื่อจัดหมวดหมู่การใช้จ่ายพบว่า 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร{สวัสดิการ|ผลประโยชน์{แห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 13.13 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 4,999 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการความให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 1.06 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 371 ล้านบาท 3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 24.02 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 34,310 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่พลเมือจ่าย 17,461 ล้านบาท เงินที่รัฐร่วมจ่าย 16,848 ล้านบาท”

คนละครึ่ง

“โครงการคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิครบ 800 บาทแล้ว 8.75 ล้านคน ที่เหลือสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

ส่วนกรณีที่สำนักงบประมาณ ได้เตรียมวงเงิน เพื่อทำงานโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 6 ในช่วงเวลานี้ไม่เคยรู้รายละเอียด เชื่อว่าแต่ละกระทรวงกำลังทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระราษฎร และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ภายในเดือน เดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีความชัดเจน”

ขณะที่การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือบัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-17 ต.ค. มีประชาชนลงทะเบียน 21,526,830 ราย ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้.